การออกแบบตกแต่งบ้าน หมายถึง การจัดประดับเพื่อความงามของสถานที่ทั้งภายในและนอกอาคาร รวมทั้งบริเวณที่อยู่โดยรอบ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอย และให้คุณค่าความสวยงาม 

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนการออกแบบตกแต่งบ้าน 

การออกแบบตกแต่งบ้านสำหรับที่อยู่อาศัย คือ ต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นและการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย ว่าทำอย่างไรให้ตอบโจทก์กับความต้องการ โดยให้ทางช่างมืออาชีพจากทางบริษัทรับบิ้วอินบ้านเน้นหลักของการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยของห้องต่างๆ  เช่น การเลือกใช้สี การจัดแสงไฟ การเลือกใช้วัสดุและของตกแต่งต่างๆ รวมถึงการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินให้ตอบสนองต่อการใช้สอยสูงสุดด้วย สิ่งเหล่านี้จจะช่วยเพื่มความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงสไตล์ หรือรสนิยมของเจ้าของ 

ลักษณการออกแบบตกแต่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

  • การออกแบบตกแต่งภายใน ( INTERIOR DESIGN )  

หมายถึง การออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินภายในบ้านให้เหมาะสมกับเนื้อที่ภายในห้อง โดยกำหนดโครงสีและจัดวางสิ่งประดับตกแต่ง เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอย จากนั้นจึงจะทำการเลือกวัสดุตกแต่ง กำหนดสีและแสง และทำการเลือกสิ่งตกแต่งเพื่อความสวยงามเป็นขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ หรือรูปภาพ เป็นต้น 

  • การออกแบบภายนอก ( EXTERIOR DESIGN )  

หมายถึง การจัดหรือออกแบบตกแต่งบริเวณต่างๆ ที่อยู่รอบบ้าน ซึ่งการตกแต่งภายนอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบของเจ้าของบ้าน โดยการออกแบบกำหนดวัสดุ ( MATERIALS ) ผิวสัมผัส (TEXTURE) สี ( COLOUR ) ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและรูปทรงของบ้าน ด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม การประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี การใช้พันธุ์ไม้ประดับ การใช้เหล็กดัด รวมทั้งการออกแบบตกแต่งหน้าร้าน และการออกแบบร้านในงานมหกรรมต่าง ๆ ด้วย 

  • การออกแบบสวนและบริเวณ ( GARDEN AND LANDSCPE DESIGN )  

หมายถึง การออกแบบวางผังต่าง ๆ ภายในบริเวณที่ต้องการ เช่น การวางผังปลูกต้นไม้ ไม้ประดับต่าง ๆ การตกแต่งสระนํ้า นํ้าพุ ด้วยงานประติมากรรมเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ตามคุณสมบัติ สีและรูปทรงให้ประสานกลมกลืนกัน เข้ามาตกแต่งในบริเวณรอบๆบ้าน ซึ่งการออกแบบจัดสวนสามารถลงมือทำเองได้ตามความสามารถกำลังเงินและเวลาที่มีอยู่ 

อย่างไรก็ตาม การออกแบบตกแต่งบ้าน ด้วยช่างมืออาชีพจากทางบริษัทรับบิ้วอินบ้าน ช่วยให้คุณได้ผลงานจัดแต่งบ้านที่ออกมาตรงใจ บ้านสวยงามน่าอยู่ หากเปรียบเทียบกับการลงมือออกแบบจัดแต่งบ้านเอง เพราะช่างมืออาชีพจากทางบริษัทรับบิ้วอินบ้านจะมีความชำนาญ และประสบการณ์ที่มากกว่า 

เพื่อความสะดวกในการออกแบบต่างๆของการบิ้วอินบ้านและตกแต่งภายใน คุณควรเลือกการบริการรับบิ้วอินบ้านที่ดี ขอให้คุณนึกถึงเราเป็นอันดับแรก สามารถติดตามผลงานของเรา US Furnish ได้ทางเว็บไซต์ https://www.usfurnish.com/