ในการพัฒนาการของเด็กนั้น มีปัจจัยหลากหลายที่สำคัญในการดูแล โดยไม่ใช่แค่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่ทุกปัจจัยจะต้องสัมพันธ์กัน การพัฒนาการของเด็กนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้ด้วยดี และ ในบทความนี้ เราจะขอพูดถึง…ข้อสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี วันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีปัจจัยด้านอะไรบ้าง ? ที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี

ความพร้อมของการมีลูก

            ต้องดูกันตั้งแต่เริ่มเลยครับว่า ความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร นั้นมีความพร้อมขนาดไหน เพราะถ้าหากไม่มีความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นมั่นใจได้เลยว่าเด็กที่กำลังจะเกิดนั้นไม่จะไม่มีการพัฒนาการที่ดีเลย (ไม่ใช่ผู้เขียนไม่สนับสนุนให้คนที่ไม่พร้อมไม่มีบุตรนะครับ แต่ควรจะมีเมื่อพร้อมมากกว่า)

ความอบอุ่นของครอบครัว

            ในส่วนการเลี้ยงดูเองก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่า เด็ก ๆ นั้นควรได้รับความอบอุ่นที่ดีพอในการเลี้ยงดู ดังนั้นในส่วนของความพร้อม และ สิ่งสำคัญอีกด้านที่ควรจะมี และ มีผลต่อการพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กอย่างแน่นอนเลยนั้นคือ “ครอบครัว”

ของเล่น และ สิ่งอำนวยความสะดวก

            ปัจจุบันการเลี้ยงดูบุตร ของพ่อแม่ยุคใหม่นั้นจะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นคือ การใช้ Smart Phone ในการเลี้ยงดูซึ่งถ้าหากไม่มีการควบคุมในเรื่องของเวลาการเล่น อาจจะทำให้เด็กติด Smart Phone โดยใช่เหตุดังนั้นจะต้องรู้จักการแบ่งเวลาในการเล่น Smart Phone และ ใช้ ของเล่นเด็กเล็กในการพัฒนาการต่าง ๆ จะดีกว่า เพราะ ของเล่นเด็กเล็ก นั้นจะช่วยเสริมสร้างความรู้ จินตนาการ และ ทักษาะต่าง ๆ ได้ดีกว่าการใช้ Smart Phone อย่างแน่นอน

บรรยากาศรอบ ๆ ข้าง

            สภาพแวดล้อมเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยการเจริญ เติบโต และ การพัฒนาการที่ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น ควรจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดี เด็ก ๆ จะได้มีพัฒนาการที่ดีด้วยเช่นกัน

                และที่กล่าวมาคือปัจจัยเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมีบุตร หรือ กำลังเลี้ยงดู หลานอยู่ การใส่ใจในเรื่องการพัฒนาของเด็ก ๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับ