Lifestyle

6 ข้อควรรู้ก่อนยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

Posted on

            หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการชำระ ถือได้ว่าเป็นภาระใหญ่ในชีวิตอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าหากไม่รู้ว่าจะหาเงินก้อนมาจากที่ไหน ก็จะยิ่งรู้สึกมืดแปดด้านไปหมด แต่จริง ๆ แล้วยังมีทางออกอีกหนึ่งทางที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก คือการยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่จะทำให้คุณได้เงินก้อนใหญ่มาช่วยแบ่งเบาภาระ บทความนี้จึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ 6 ข้อที่ควรรู้ก่อนจะเริ่มยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินกัน 1. สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร             สินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นหมายถึง สัญญาเงินกู้ที่เกิดจากที่ผู้กู้นำทรัพย์สินไปค้ำประกัน โดยทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า […]