Work From Home

            ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ก็เหมือนกับเป็นการนิยามตัวเองไปในตัวแล้วว่าจะไม่ทำอะไรซ้ำเดิมหรือทำอะไรที่เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆ จึงไม่แปลกที่กระทั่งการใช้ชีวิตในเรื่องราวเล็กๆน้อยๆกับมีความเปลี่ยนแปลงไปทีละเรื่อง 

แต่ถ้าเอาเรื่องที่เห็นเป็นหลัก การทำงาน ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนรูปแบบและความต้องการในการทำงานไปแบบสิ้นเชิง สำหรับคนในยุคสมัยก่อนหรือคนที่ยังเป็นคนที่มีความคิดแบบเดิมๆอาจจะมองว่าเวลาทำงานสถานที่ที่ใช้ทำงานควรที่จะต้องเป็นที่ทำงาน เพราะเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างเป็น Landmark และสามารถที่จะติดต่อได้ที่หากว่ามีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

            แต่ในยุคปัจจุบันว่าด้วยลักษณะของคนรุ่นใหม่ที่ตอบไปทั้งหมดในเรื่องของความสะดวกสบายและความง่ายต่อการดำเนินชีวิต ทำให้การ work from home นับว่าเป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งที่กำหนดได้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเลือกทำงานที่ไหนก็สามารถที่จะทำงานได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตแต่ก็ไม่สามารถกำหนดได้ในทุกๆสายอาชีพ เนื่องจากว่าในบางอาชีพยังจำเป็นที่จะต้องเกิดการติดต่อระหว่างหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานให้เห็นโดยเฉพาะอาชีพหลัก ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ อาจจะเป็นข้าราชการ 

แต่ด้วยรูปแบบของการ work from home ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่บ้านเสมอไป ขอแค่เป็นเพียงแค่พื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและสามารถที่จะใช้เพื่อการประชุมงานหรือการนั่งทำงานได้ นั่นจึงเกิด Co-working Space ต่างๆขึ้นมา ด้วยรูปแบบนั้นก็จะทำให้ได้รับบรรยากาศเป็นความรู้สึกที่อบอุ่น สะดวกสบาย และดูไม่ถูกจำกัดในการทำงาน 

            แต่จะว่าไปด้วยหลักการของการเลือกทำงานจากที่อื่นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นที่ทำงานเพียงอย่างเดียว ก็เป็นเหมือนข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้คนหลายๆคนนั้นมีโอกาสในการที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม หรือเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตให้ตอบโจทย์กับการก้าวหน้าของโลกในยุคปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้อาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องที่ยากต่อการจะเข้าใจและคำนึงถึง 

แต่ถ้าจะลองมองถึงข้อดีเวลาที่ได้เลือกทำงานจากที่อื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ทำงานเพียงอย่างเดียวแนวเรื่องของเวลาเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดว่าด้วยตัวเอง แต่ขอแค่เพียงว่าในการกำหนดระยะเวลาเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารเวลาให้ดี เนื่องจากบางครั้งการทำงานอาจจะมีเรื่องด่วนหรือเรื่องการประชุมแทรกเข้ามา 

การทำงานที่ไหนก็ได้อาจเป็น Lifestyle พี่คนรุ่นใหม่หวังเอาไว้ แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านอาชีพและประสิทธิภาพของงานที่จะได้ออกมาด้วย เนื่องจากว่าบางงานนั้นอาจจะต้องเน้นเรื่องของการใช้สมาธิในการออกไอเดีย